top of page
Śląski Chór Górniczy POLONIA HARMONIA

Śląski Chór Górniczy Polonia Harmonia

Śląski Chór Górniczy POLONIA HARMONIA działa w Piekarach Śl., a powstał w roku 1912 i należy do Konfraterni Najstarszych Chórów Województwa Śląskiego. Repertuar chóru obejmuje utwory muzyki dawnej i współczesnej, jednak dominującą grupę stanowią utwory sakralne, a także artystyczne opracowania muzyki ludowej, szczególnie śląskiej. Śpiewacy występują w strojach regionalnych: kobiety w rozbarskich, a mężczyźni w górniczych mundurach.

Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju, ale też poza jego granicami.


Swój chóralny kunszt zaprezentował w wielu europejskich krajach, w ponad 30 zagranicznych podróżach koncertowych. Sukcesy zespołu dotyczą także laurów zdobywanych w rozmaitych konkursach i festiwalach. Chór jest inicjatorem „Barbórkowych Spotkań Chóralnych” oraz „Międzynarodowych Spotkań Chóralnych”, których uczestnikami
w kolejnych edycjach było ponad dwadzieścia zespołów z Polski i zza granicy.

POLONIA HARMONIA ma w swoim dorobku trzy płyty CD zawierające artystycznie opracowane melodie ludowe ze śląska, jak też wiązanki pieśni śląskich
i górniczych, zrealizowane wspólnie z Orkiestrą Dętą KWK „Sośnica” z Gliwic oraz kolędy
i pastorałki.    

 

IWONA MELSON jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 roku otrzymała tytuł profesora.

Od roku 1989 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Śląskiego Chóru Górniczego POLONIA HARMONIA w Piekarach Śląskich Wspólnie z prowadzonym przez siebie zespołem pielęgnuje śląską tradycję śpiewaczą, dlatego artystyczne opracowania śląskich melodii ludowych utrwaliła na dwóch płytach CD.

Jest Dyrektorem Artystycznym Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w ramach którego współorganizuje ważne inicjatywy muzyczne, jak Święto Muzyki Chóralnej MAGNIFICAT, Międzynarodowe Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI.

Pełni funkcję jurora konkursów i przeglądów śpiewaczych.

REPERTUAR:

  1. Franciszek Ryling „Dzieweczko ze Śląska”

  2. Franciszek Ryling „Nie ma to jak górnikowi”

  3. Franciszek Ryling „Waloszek”

  4. Franciszek Ryling „Po lekuśku”

  5. Norbert Kroczek/Feliks Nowowiejski „Stoi u wody”

  6. Czesław Płaczek „W Brzozowicach”

  7. Marcin Krzyński „Polka”

  8. Jerzy Tyszkowski „Zachodzi słoneczko” 

Śpiewy będą przeplatane recytacjami tekstów śląskich śpiewek, zachowanych bez nut

bottom of page