top of page
BKŚ fot. Tomasz Makula 1.jpeg

Bytomski Kolektyw Śpiewaczy

Bytomski Kolektyw Śpiewaczy to grupa 23 kobiet z rejonu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która od 2 lat wspólnie zgłębia tajniki śpiewu tradycyjnego. Na co dzień różni je praktycznie wszystko – profesja, zainteresowania, wiek, doświadczenie, predyspozycje muzyczne czy temperament. Na scenie łączy je harmonia współbrzmienia.

 

Kolektyw nawiązuje do tradycji górnośląskich chórów i towarzystw śpiewaczych, ale jest również symbolicznym ukłonem w stronę przesiedleńców i Kresowian z terenów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy swoje losy związali z Górnym Śląskiem. Każdy z koncertów Kolektywu stanowi pretekst do spotkania z wielokulturowością towarzyszącą historii regionu, okazję do zrozumienia kontekstów i powiązań z tradycjami dzisiejszej Ukrainy. Jest wreszcie okazją do rozmów i dialogu międzypokoleniowego, do zadawania pytań o tożsamość.

 

Bytomski Kolektyw Śpiewaczy to autorski projekt Marleny Hermanowicz, zainaugurowany w roku 2021 dzięki stypendium Prezydenta Miasta Bytomia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w dziedzinie: niematerialne dziedzictwo [folklor i tradycja].

 

W roku 2023 projekt kontynuowany jest dzięki wsparciu Miasta Bytom [Zadania publiczne Miasta Bytomia w dziedzinie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

foto. Tomasz Makula

bottom of page