top of page

Deklaracja dostępności

 

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu V Noc Chórów w Rudzie śląskiej oraz Administratorzy strony zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej nocchorow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-17.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-05-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Administratorów, e-mailowo — noc.chorow@gmail.com 

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;

  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);

  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 

  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

bottom of page