top of page
Bel canto - zdjęcie chóru

Młodzieżowy Chór
Bel Canto

Młodzieżowy chór „Bel Canto” działa nieprzerwanie w Rybniku od 1988 r.

Od początku jego istnienia dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest pani Lidia Blazel-Marszolik. Od 2010 roku drugim dyrygentem jest pani Iwona Remiorz. Chór corocznie odnosi wiele sukcesów w ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach chóralnych zdobywając najwyższe miejsca i nagrody.

Osiągane sukcesy są wynikiem ogromnej pracy utalentowanej młodzieży, która dalej realizuje swoje możliwości wokalne w chórach akademickich
i zawodowych koncertując na terenie Polski i całego świata.

REPERTUAR:

Opracowania polskich pieśni ludowych:

  1. „Dzieweczko ze Śląska”

  2. „Zachodzi słoneczko”

  3. „Rybnicki mosteczek”

  4. „A w tej naszej dolinie”

  5. „Uwos mamo roz”

bottom of page