top of page
AZM.jpg

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej

AZM - Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach

To chór składający się ze studentów Politechniki Śląskiej oraz ich przyjaciół, prowadzony niezmiennie

od założenia w 1996 r. przez prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską-Łobodę. W ciągu ostatnich pięciu

lat brał udział w licznych konkursach i festiwalach

oraz jest organizatorem Międzynarodowych

Warsztatów Muzycznych „Musica Pro Europa”. Ważniejsze osiągnięcia w ostatnim czasie to:

1. Srebrny Medal w  kat. muzyka współczesna na 51. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym i 

Festiwalu „Seghizzi 2012” w  Gorizii;

2. Grand Prix VIII Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 2012 r.;

3. drugie miejsce na XIX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza

Szwarlika w Będzinie (2013);

4. cztery Srebrne Medale w kat. kameralne chóry mieszane, muzyka sakralna, gospel &

spirituals, jazz & pop na I Europejskiej Olimpiadzie Chóralnej w Grazu w 2013 r.;

5. dwa Srebrne Medale w kat. gospel & spirituals, jazz & pop oraz Złoty Medal w kat. kameralne

chóry mieszane na II Europejskiej Olimpiadzie Chóralnej w Magdeburgu (2015);

6. dwa drugie miejsca w kat. chórów kameralnych i gospel & spirituals oraz nagroda specjalna

za najlepsze wykonanie utworu wrocławskiego kompozytora na VI Wrocławskim

Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Vratislavia Sacra” w 2016 r.;

7. drugie miejsce w kat. muzyka popularna, ludowa, gospel i spirituals oraz trzecie miejsce

w kat. chórów kameralnych na VIII Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym

„Cracovia Cantans” w 2017 r.

foto. materiały prasowe Chóru

bottom of page